Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Vertaalde delen van de Duitse Rudolf Steiner Gesamtausgabe

bij Rudolf Steiner – Werken en voordrachten

 

Volledig vertaalde delen van de Duitse Rudolf Steiner Gesamtausgabe (op GA-nummer) in de reeks Rudolf Steiner / Werken en voordrachten

 

Een complete lijst, waarin ook de GA-delen zijn opgenomen die ten dele zijn vertaald, kan hier worden gedownload.

 

 

Geschreven werken

 

GA 3 in: Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie

GA 4 De filosofie van de vrijheid

GA 8 De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid

GA 9 Theosofie

GA 10 De weg tot inzicht in hogere werelden

GA 12 in: Meditatie

GA 13 De wetenschap van de geheimen der ziel

GA 14 Mysteriedrama’s I: De poort van de inwijding en De beproeving van de ziel

GA 14 Mysteriedrama’s II: De wachter aan de drempel en Het ontwaken der zielen

GA 16 in: Meditatie

GA 17 in: Meditatie

GA 23 De kernpunten van het sociale vraagstuk

GA 26 Kerngedachten van de antroposofie

GA 27 Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

GA 28 Mijn levensweg

 

 

 

Voordrachten

 

GA 103 Het evangelie naar Johannes

GA 106 Egyptische mythen en mysteriën

GA 110 Kosmische hiërarchieën

GA 114 Het evangelie naar Lucas

GA 119 Macrokosmos en microkosmos

GA 120 in: Werkingen van het karma

GA 122 Het Bijbelse scheppingsverhaal

GA 123 Het evangelie naar Mattheüs

GA 131 Wegen naar Christus

GA 132 Uit de schoot der goden

GA 135 in: Werkingen van het karma

GA 139 Het evangelie naar Marcus

GA 141 in: De wereld van de gestorvenen

GA 172 Karma van het beroepsleven

GA 217 Antroposofie voor jonge mensen

GA 232 Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

GA 233 Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie

GA 234 Antroposofie, een nieuwe benadering

GA 235-238 in: Karmaonderzoek 1 t/m 5

GA 243 Het bewustzijn van de ingewijde

GA 258 in: De antroposofische beweging I

GA 271 De spirituele bronnen van de kunst

GA 275 Kunst en cultuurvernieuwing

GA 293 Algemene menskunde als basis voor de pedagogie

GA 294 Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen

GA 312 Geesteswetenschap en geneeskunde

GA 317 Genezend opvoeden

GA 318 Spiritualiteit en pathologie

GA 322 Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap

GA 327 Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag

GA 332a Sociale toekomst

GA 346 Apocalypse en priesterschap