Vertaalde delen van de Duitse Rudolf Steiner Gesamtausgabe

bij Rudolf Steiner – Werken en voordrachten

Volledig vertaalde delen van de Duitse Rudolf Steiner Gesamtausgabe (op GA-nummer) in de reeks Rudolf Steiner / Werken en voordrachten

Een complete lijst, waarin ook de GA-delen zijn opgenomen die ten dele zijn vertaald, kan hier worden gedownload.

Geschreven werken

GA 3 in: Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie
GA 4 De filosofie van de vrijheid
GA 8 De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid
GA 9 Theosofie
GA 10 De weg tot inzicht in hogere werelden
GA 12 in: Meditatie
GA 13 De wetenschap van de geheimen der ziel
GA 14 Mysteriedrama’s I: De poort van de inwijding en De beproeving van de ziel
GA 14 Mysteriedrama’s II: De wachter aan de drempel en Het ontwaken der zielen
GA 16 in: Meditatie
GA 17 in: Meditatie
GA 23 De kernpunten van het sociale vraagstuk
GA 26 Kerngedachten van de antroposofie
GA 27 Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde
GA 28 Mijn levensweg

Voordrachten

GA 103 Het evangelie naar Johannes
GA 106 Egyptische mythen en mysteriën
GA 110 Kosmische hiërarchieën
GA 114 Het evangelie naar Lucas
GA 119 Macrokosmos en microkosmos
GA 120 in: Werkingen van het karma
GA 122 Het Bijbelse scheppingsverhaal
GA 123 Het evangelie naar Mattheüs
GA 131 Wegen naar Christus
GA 132 Uit de schoot der goden
GA 135 in: Werkingen van het karma
GA 139 Het evangelie naar Marcus
GA 141 in: De wereld van de gestorvenen
GA 172 Karma van het beroepsleven
GA 217 Antroposofie voor jonge mensen
GA 232 Mysterieplaatsen en inwijdingswegen
GA 233 Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie
GA 234 Antroposofie, een nieuwe benadering
GA 235-238 in: Karmaonderzoek 1 t/m 5
GA 243 Het bewustzijn van de ingewijde
GA 258 in: De antroposofische beweging I
GA 271 De spirituele bronnen van de kunst
GA 275 Kunst en cultuurvernieuwing
GA 293 Algemene menskunde als basis voor de pedagogie
GA 294 Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen
GA 312 Geesteswetenschap en geneeskunde
GA 317 Genezend opvoeden
GA 318 Spiritualiteit en pathologie
GA 322 Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap
GA 327 Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag
GA 332a Sociale toekomst
GA 346 Apocalypse en priesterschap