Nieuwsbrieven

Via deze pagina kunt u de meest recente nieuwsbrieven lezen. Deze nieuwsbrieven verschijnen in pdf-formaat.


Nieuwste - najaar 2018:

 

Errata

Lijst van vertaal- en zetfouten in de reeks Rudolf Steiner / Werken en voordrachten.

Download Errata 2012

 

Theologische kritiek

In ‘Het evangelie naar Johannes’, blz. 263, wordt verwezen naar het artikel
‘Theologische kritiek op Rudolf Steiner’. Voor de inhoud daarvan, klik hier....