Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

 

In de reeks 'Rudolf Steiner - Werken en voordrachten' verschijnt sinds 1991 een representatieve selectie van het werk van Rudolf Steiner in het Nederlands.

 

Antroposofie is op veel gebieden praktisch actief. In het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw heeft ze haar praktische waarde ruimschoots bewezen. Daarbij is een omvangrijke antroposofische literatuur ontstaan die alle facetten ervan behandelt.

 

De reeks 'Werken en voordrachten' biedt de mogelijkheid het werk van Steiner zelf te leren kennen. Door goede en toegankelijke vertalingen, voorzien van uitgebreide aantekeningen en een nawoord, kan iedereen een eigen toegang tot de antroposofie vinden.

 

Het werk van de grondlegger zelf, Rudolf Steiner, bestrijkt een buitengewoon groot en divers gebied. Naast algemene filosofische beschouwingen en antwoorden op zingevingsvragen ging hij in op vraagstukken van opvoeding en vorming, kunst en cultuur, geneeskunde en voeding, wereldgeschiedenis en religie. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in het overzicht van de uitgaven van de reeks 'Werken en voordrachten'. Klik daarvoor op complete reeks.

 

Uitgever van de reeks is de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, opgericht op initiatief van Michiel ter Horst met het doel deze uitgave over een langere periode mogelijk te maken. De redactie bestond bij de start van de reeks uit Pim Blomaard, Jelle van der Meulen en Wijnand Mees. Momenteel wordt deze gevormd door Frans van Bussel en Michel Gastkemper (en tot eind 2018 ook Roel Munniks). De reeks bestaat inmiddels uit bijna zeventig delen.