Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen (GA 294)

 

1e druk • isbn 9789060385678

240 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 27,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete opvoedings- en onderwijsvragen. Hoe ziet, hoe voelt een kind van zeven jaar de wereld? Wat gebeurt er in dat kind als je het op de gangbare manier leert lezen? Welke subtiele veranderingen spelen zich rond het negende of twaalfde jaar in kinderen af? Maar ook: wanneer ben ik als opvoeder geloofwaardig? Hoe wek ik echte interesse, hoe wek ik respect? Voorschriften zijn in deze cursus niet te vinden. Steiner geeft gezichtspunten, wenken, voorbeelden van hoe je iets aanpakt. Die voorbeelden mogen soms wat gedateerd zijn. Maar de geest waaruit ze voortkomen en het plezier waarmee ze gebracht worden, zijn nog steeds voelbaar. En inspireren tot het vinden van een eigen en eigentijdse aanpak. Het nawoord van Christof Wiechert belicht de relevantie van Steiners pedagogische ideeën voor deze tijd.

 

 

Recensie Biblion

De antroposofie is in brede kring vooral bekend geworden door haar zogeheten werkgebieden: geneeskunde, voedingsleer, landbouw en vooral opvoeding en onderwijs. Dit werkgebied begon kort na de Eerste Wereldoorlog in Stuttgart met de oprichting van de eerste vrijeschool. Sindsdien is de vrijeschool in veel landen wereldwijd een erkende sector in het onderwijs. Bij de oprichting van de eerste school heeft Rudolf Steiner intensief meegewerkt, onder andere met drie series voordrachten over grondslagen van dit antroposofische werkgebied. Dit boek is de schriftelijke neerslag van de meest op praktijkvragen gerichte van deze drie series. De vertaling is in essentie dezelfde als die van de eerste editie uit 1987, maar taalkundig helemaal opnieuw bewerkt en aangepast aan vernieuwingen die het Nederlands in die kwart eeuw doorgemaakt heeft. Er zijn ruim tweehonderd eindnoten en er is een nieuw, gedegen en actueel nawoord van Christof Wiechert (1945), oud-leerling van de vrijeschool in Den Haag en levenslang actief in de antroposofie in het algemeen en de vrijeschoolpedagogie in het bijzonder.

Dr. H.S. Verbrugh