Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Mysteriedrama's II.

De wachter aan de drempel en Het ontwaken der zielen (uit GA 14)

 

1e druk • isbn 9789060385111

342 pagina's

Hardcover

 

Prijs: € 32,50 (gratis verzending binnen Nederland)

 

Direct bestellen? Mail naar:

bestelling@steinervertalingen.nl

 

Toen Rudolf Steiner in 1925 stierf, liet hij naast zijn vele geschriften en voordrachten een omvangrijk kunstzinnig oeuvre na. Dit omvatte gedichten en spreuken, plastieken, schilderijen en gebouwen en ook de vier toneelstukken die hij tussen 1910 en 1913 schreef en die hij ''mysteriedrama''s'' noemde. Dit boek bevat het derde en vierde van deze drama''s. Zij laten de lotgevallen zien van een groep mensen die allen een ingrijpende ontwikkeling doormaken. De handeling krijgt een esoterische verdieping door de concrete toepassing van het karma- en reïncarnatiebegrip en doordat ook bovenzinnelijke krachten en belevenissen worden gedramatiseerd. Zo worden bepaalde geestelijke wezens en hun werking op de personen van het drama op het toneel getoond. Steiners mysteriedrama''s zijn niet bedoeld als artistieke verpakking van antroposofische ideeën. Er worden concrete personages ten tonele gevoerd die worstelen met hun lot. Dit lot krijgt een geestelijke dimensie, doordat getoond wordt wat mensen tussen twee levens in de geestelijke wereld doormaken en hoe vorige levens doorwerken in latere. Dit deel bevat een uitvoerig nawoord van de regisseur en acteur Wilfried Hammacher. Daarin wordt de inhoud van de drama''s onder meer belicht aan de hand van de zogenaamde ''zegels'', die Rudolf Steiner voor elk van de drama''s ontwierp. Steiners oorspronkelijke ontwerpen van deze zegels zijn daarbij in kleur afgebeeld. Het eerste en het tweede drama zijn verschenen als deel p2 van deze reeks, onder de titel Mysteriedrama''s I (GA 14) Werken en voordrachten, deel p3.

 

 

Recensie Biblion

Deze uitgave brengt de delen drie en vier uit een serie van vier voor het toneel geschreven stukken. De drama's zijn elk op zichzelf te bezien, maar er loopt een dikke rode draad door een t/m vier. Er worden mensen ten tonele gevoerd die worstelen met hun lot, die zich aan weerstanden proberen te ontwikkelen; personages die als representanten kunnen worden gezien van onze problematische tijd. Het bijzondere is, dat de handelingen zich telkens op twee nivo's afspelen; dat van het alledaagse leven enerzijds en dat van de spirituele wereld anderzijds. Wat dit laatste betreft, moet men bijvoorbeeld denken aan de werkingen van karma en reïncarnatie. Geenszins exclusief voor antroposofen, wel meer geëigend voor mensen die zich oriënteren op het spirituele. Het zijn geen vehikels voor het overdragen van leerstelligheden, het betreft drama op zich. Zie a.i. 94-01-259-8 voor de serieaanbieding en a.i. 93-41-156-1 voor de losse aanbieding van dl. 1.

(Biblion recensie, M. Ploeger.)